Stand van zaken

De dialooggroep heeft voor de vergadering van de gemeenteraad van 19 september een advies met vijf voorstellen opgeleverd met ieder een bepaald uitwerkingsniveau, goed getoetst aan de eigen visie en met het oog op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Het college van B&W nam dit advies al eerder over en legde dit ongewijzigd voor ter vaststelling door de gemeenteraad op 19 september.

Vier van de vijf voorstellen verwacht de dialooggroep binnen de kaders te kunnen oppakken, waarbij is voorgesteld om voor drie van die vier voorstellen een korte noodzakelijke uitwerkingsstap te doen in samenwerking met de betrokken vakspecialisten van de gemeente. Er moesten nog een paar dingen uitgezocht worden. Voor het vijfde en laatste voorstel ('NIPT') geldt dat dit gaat om een beleidsmatig nieuw en vernieuwend voorstel met clusteroverstijgende kenmerken. Voor dit voorstel was ook geen be├»nvloedbaar budget gevonden binnen de kaders. Dit voorstel is meegenomen in de clusteroverstijgende afweging waar de raad in januari 2018 over heeft besloten. Over de overige voorstellen heeft de raad op 19 september 2017 positief (conform voorstel) besloten.

Top