Stand van zaken

In januari 2017 ging de dialooggroep Wonen en Woonomgeving van start. De groep maakte een visie over de thema's: wonen, winkels & voorzieningen, bestaand landschap, infrastructuur, maatschappelijke onderwerpen, cultuurhistorie-, cultuurtoekomst & recreatie en tot slot over rolduiding. De deelnemers uit de dialooggroep Wonen hebben bijzonder veel tijd, aandacht en energie geïnvesteerd in de uitwerking van de concrete voorstellen. Deze 15 voorstellen zijn op 18 september gepresenteerd aan de Nijkerkse politiek.ber 2017. Het raadsvoorstel wordt naar verwachting in oktober 2017 aangeboden aan de gemeenteraad van Nijkerk. In het raadsvoorstel zijn zowel de visie als de voorstellen opgenomen.

Onderstaand filmpje laat de kracht zien van het proces van 'Samen aan Zet'.

logo wonen en woonomgeving

Top