Stand van zaken

In januari 2017 ging de dialooggroep Wonen en Woonomgeving van start. De groep maakte een visie over de thema's: wonen, winkels & voorzieningen, bestaand landschap, infrastructuur, maatschappelijke onderwerpen, cultuurhistorie-, cultuurtoekomst & recreatie en tot slot over rolduiding. De deelnemers uit de dialooggroep Wonen hebben bijzonder veel tijd, aandacht en energie geïnvesteerd in de uitwerking van de concrete voorstellen. Deze 15 voorstellen zijn op 18 september gepresenteerd aan de Nijkerkse politiek. In november 2017 heeft de raad besloten over de voorstellen. Het raadsbesluit met de voorstellen vindt u onder het kopje Achtergrondinformatie.

Onderstaand filmpje laat de kracht zien van het proces van 'Samen aan Zet'.

https://vimeo.com/234300123/0fb716841e

logo wonen en woonomgeving

Top