Evaluatie Dialoog 'Samen aan Zet'

Een belangrijk uitgangspunt bij ’Samen aan Zet’ is dat we gedurende het traject van elkaar leren en blijven verbeteren voor de Dialoog-clusters die nog volgen en voor andere participatie-trajecten. Wij hechten veel waarde aan uw opvattingen!

Daarom is er voor de dialoog Samen aan Zet en een aantal andere participatietrajecten een enquête gehouden. Deze enquête is niet meer beschikbaar en inmiddels is het onderzoek afgerond en wordt het rapport opgemaakt. De uitkomsten worden op deze pagina opgenomen zodra deze beschikbaar zijn.

Top