Evaluatie Dialoog 'Samen aan Zet'

Een belangrijk uitgangspunt bij ’Samen aan Zet’ is dat we gedurende het traject van elkaar leren en blijven verbeteren voor de Dialoog-clusters die nog volgen en voor andere participatie-trajecten. Wij hechten veel waarde aan uw opvattingen! Wij willen u daarom de volgende vragen stellen en willen u alvast bedanken voor uw medewerking!

Hieronder vindt u de link naar het online evaluatieformulier.

Top