Dialooggroep Leefstijl

De dialooggroep Leefstijl houdt zich bezig met een visie en concrete voorstellen op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. U kunt dan denken aan onderwerpen, zoals:

 • Preventieve gezondheidszorg
 • Jeugd ontmoetingsplekken
 • Sport algemeen
 • Sportsubsidies
 • Sportaccommodaties
 • Bewegingsonderwijs
 • Kunst
 • Cultuur
 • Volwasseneneducatie

De dialooggroep bestaat uit 34 personen, allen vertegenwoordigers vanuit de verschillende belangen en organisaties in deze dialooggroep, namelijk:

 • Inwoners uit alle kernen
 • Sportverenigingen
 • CommerciĆ«le sport
 • Exploitanten
 • Individuele sporters
 • Sponsoren
 • Medici
 • Kinderopvang
 • Specialistische gezondheidsorganisaties
 • Kwetsbare groepen
 • Positieve gezondheid
 • Volwasseneneducatie
 • Evenementen
 • Religie
 • Dagbesteding
 • Historie

Kijk ook op de lijst van deelnemers.

Het proces van de dialooggroep Leefstijl wordt begeleid door Erik Praas (06) 31 04 90 05 en Remco van Eeuwen (06) 15 87 42 99.

Top