Algemeen

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zelf mee kunnen praten over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Daarvoor is de Dialoog ‘Samen aan Zet’ in het leven geroepen. Met de dialoog willen we de kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. Het initiatief en de opdracht voor ‘Samen aan Zet’ komen van de gemeenteraad.

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog onderverdeeld in vijf groepen. Het gaat dan om de dialooggroepen ‘Leefstijl’ (sport, cultuur en gezondheid), ‘Economie en bedrijfsomgeving’ (werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie), Veiligheid en handhaving ( openbare orde, regels en vergunningen), Wonen en woonomgeving (huisvesting, afval, openbare ruimte, landschap en afval) en Sociaal Domein (welzijn en zorg, jeugd en onderwijs). Op deze website vindt u over iedere dialooggroep achtergrondinformatie, een stand van zaken, foto’s, enzovoorts.

De deelnemers aan een dialooggroep gaan in minimaal zes avonden een visie en concrete voorstellen bedenken die met de thema’s van hun dialooggroep te maken hebben.  Alle voorstellen die voldoen aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad van te voren heeft vastgesteld, kunnen worden uitgevoerd..

‘Samen aan Zet’ wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten.

Top