Home > Inwoners > Tarieven Burgerzaken

Tarieven Burgerzaken

Hieronder vindt u de tarievenlijst van team Burgerzaken.

Reisdocumenten Prijs 2020
Tarieven reisdocumenten*
Paspoort (10 jaar geldig) 73,23

Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig)

55,37
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) 55,37
2e paspoort (2 jaar geldig) 73,23
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) 73,23
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) 58,31
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) 30,73
Extra kosten reisdocumenten
Spoedkosten reisdocument 49,86
Rijbewijzen Prijs 2020
Tarieven rijbewijzen
Rijbewijs 40,65
Gezondheidsverklaring 37,80
Extra kosten rijbewijzen
Spoedkosten 34,10
Stadhuis Prijs 2020

Tarieven huwelijk/geregistreerd partnerschap

eenvoudige ceremonie
donderdag tussen 10.30 tot 12.00 uur en
tussen 15.30 en 17.00 uur
160,75
maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur 383
maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur 721
zaterdag 721
Op locatie
maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur 424
maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur 777
zaterdag 777
Op incidentele locatie
maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur 530
maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur 887
zaterdag 887
Ambtelijke getuige 45
Trouwboekje
Inhoud (uittreksel huwelijksakte) 13,80
Standaard omslag 12,40
Luxe omslag 31,75
Kalligraferen trouwboekje 12
Kalligraferen geboorte/kind 8,75
Kalligraferen overlijden 8,75
Kalligraferen kerkelijke inschrijving 7
Kalligraferen getuigen (per getuige) 2,50
Prijs 2020
Tarieven diversen
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) 8,10
Attestatie de Vita 8,10
Internationale Attestatie de Vita 13,80
Bewijs van Nederlanderschap 8,10
Legalisatie handtekening 8,10
Afschrift Burgerlijke Stand 13,80
Gehandicapten parkeerkaart 50
Big Bag (grof vuil)
Verklaring van huwelijksbevoegdheid 24,30
Verklaring omtrent gedrag 41,35
Prijs 2020
Tarieven naturalisatie
Enkel standaard 901
Enkel laag *1 670
Gezamenlijk standaard 1150
Gezamenlijk laag*1 920
Kind 133
Optie
Enkel 191
Gezamenlijk 326
Kind 21

* Prijzen onder voorbehoud

*1) Het verlaagd tarief is alleen voor Staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel (document III of IV).

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden